U periodu vegetacije, rasta i razvoja, na biljke deluju različiti činioci . Delimo ih na biotičke i abiotičke. Pod pojmom biotičkih činioca mislimo na razne patogene, gljivice, bakterije,insekte, korov, dok pod pojmom abiotičkih mislimo na klimatske prilike, od kojih među najvažnijima izdvajamo vodu i temperaturu.

Svaka kultura za potrebe svog rasta i razvoja ima određene zahteve za vodom, određene minimalne i maksimalne temperature koje podnosi, određene količine hraniva  koje su joj potrebne i određene maksimalne količine pesticida koje po tretiranju može podneti. Sve što prelazi te optimalne uslove za biljku, nepovoljno deluje na rast i razvoj i dovodi biljku do stresa.

Ne postoji kultura koja raste u savršenim uslovima.

U poslednjih nekoliko godina  svedoci smo klimatskih prilika koje bi lako mogli nazvati krajnostima, pogotovo u pogledu temperatura i vlage.  Imamo godine sa mnogo padavina a temperature koje u najosjetljivijim fazama za biljke jako osciliraju. A imamo i godine kada je izražen  drugi ekstrem kada nedovoljna količina padavina i previsoke temperature dovode biljke do stresa.

Danas, u  intenzivnoj biljnoj proizvodnji nudi se sortiment visokog genetskog potencijala, gde je važno ostvariti visok prinos a takođe cilj je postići i visok  kvalitet što dodatno iscrpljuje biljke. Bez obzira o kom tipu proizvodnje se radi biljke u ekstremnim vremenskim prilikama teže uspevaju bez naše pomoći.

Ogledima je  utvrđeno da u takvim situacijama biljkama možemo pomoći dodavanjem aminokiselina.

Aminokiseline kao sastavni deo proteina imaju vrlo važnu ulogu kako u izgradnji ćelija, tako i u procesima u samoj biljnoj ćeliji. Postoji 20 aminokiselina koje učestvuju u biološkim procesima biljke, te svaka od njih ima svoju specifičnu funkciju. Neke učestvuju u vodenom balansu, neke pojačavaju čvrstinu ćelijskog zida, neke pomažu u formiranju biljnih tkiva, neke stimulišu fotosintezu, neke usporavaju proces starenja, a zajednička uloga im je pozitivan uticaj na fiziološke aktivnosti i snagu biljke.

Biljke, za razliku od životinja, imaju sposobnost  da same sintetitišu aminokiseline iz slobodnih elemenata u zemljištu. Za tu sintezu im je potrebna velika količina energije, pa u stresnim situacijama kao što su suša, mraz, grad, visoke temperature, jaki vetrovi, sinteza bude smanjena ili onemogućena. Dodavanjem proizvoda koji sadrže aminokiseline u strasnim situacijama i u situacijama kada biljka ima veću potrebu za aminokiselinama (intenzivan vegetativni porast i formiranje i rast plodova), ona usmerava raspoloživu energiju gde joj je potrebno i na taj način dolazi do ubrzanog oporavaka i uspostavljanja povoljnih uslova za rast i razvoj.

STIM CONCENTRATE AA  koji se koristi kao biostimulator za biljke sadrži  ekstarakt alge Ascophyllum nodosum i aminokiseline biljnog porekla.Primenjuje se folijarno, uz pridržavanje uputstva na etiketi.  Ovaj način primene je najbolji za biljku jer aminokiseline direktno putem lista ulaze u biljku, te pospešuju fotosintezu, respiraciju, sintezu proteina, sintezu ugljenih hidrata, dovode biljku u optimalne uslove za rast i razvoj, stimulišu ukorenjavanje,pospešuju cvetanje,utiču na   povećanje plodova.

 

Primenom STIM CONCETRATE AA pre, tokom i nakon stresnih uslova dajemo biljkama komponente koje su direktno povezane sa fiziologijom stresa.

Leave your comment