NOVOSTI

ШТА ЈЕ ХУМИНСКА КИСЕЛИНА [Compatibility Mode] 2020-03-11 09-02-48

Šta je Huminska kiselina?

Huminske i fulvo kiseline predstavljaju konačni sastojak prirodnog raspada biljaka i životinja. Ove organske kiseline se nalaze u predistorijskim naslagama. Nastale su kroz hemijske i biološke procese humifikacije biljnih i životinjskih ostataka i kroz biološke aktivnosti mikroorganizama. Jedan izvor huminskih kiselina su slojevi sedimentacije koji se nazivaju leonarditi.Ovi slojevi su izvorno duboko u zemaljinoj kori, […]

ХЛОРОЗА и Iperen Fer Triathlon [Compatibility Mode] 2020-03-11 08-55-57

Kako se nositi sa hlorozom?

*** Hloroza je biljna bolest u kojoj se sinteza hlorofila, zelenog pigmenta koji vrši fotosintezu značajno smanjuje u listovima. Istovremeno lišće žuti, prvo između vena, a onda potpuno.Onda se oni suše i odpadaju. Rast biljaka se usporava, cvetovi i zametci se suše i odpadaju. 
Uzroci hloroze
Ima ih nekoliko. Pre svega, to je nedostatak dostupnog gvožđa […]

КАКО СЕ ПОНАША ФОСФОР – са ком [Compatibility Mode] 2020-03-11 08-45-13

Kako se ponaša fosfor u zemljištu kada se putem fertigacije nađe u zoni korena?

* Mobilnost fosfora u zemljištu je vrlo ograničena i zato koren biljke može uzimati fosfor samo iz njegovog neposrednog okruženja. * Višak fosfora ometa sposobnost biljke da apsorbuje druge elemente ,tako da se simptomi toksičnosti fosfora manifestuju kao nedostaci kalcijuma ,magnezijuma, cinka, gvožđa i bakra. Biljka usvoji određenu količinu fosfora koliko joj je o tom […]

ХЕЛАТ [Compatibility Mode] 2020-03-11 08-28-58

Efekat helacije

Šta je helat i kako on može uticati na veći rast i produktivnost vaših biljaka? Većina proizvođača zna za tri glavna hraniva koja biljkama trebaju : azot, fosfor, kalijum,magnezijum ,kalcijum i sumpor. Međutim, biljke takođe trebaju druge hranljive sastojke , poput gvožđa, cinka, bakra, mangana, bora, nikla i molibdena . Iako im nisu potrebni u […]

briks

Izgradnja briksa za zdraviju i ukusniju hranu

Kao merenje sadržaja šećera u soku, briks je važan indikator kako zdrave biljke, tako i ukusnog i hranljivog njenog ploda. Evo kako podići briks da bi se postiglo najbolje od najboljeg. Briks je merenje sadržaja šećera u soku, izraženo u procentima.Uopšteno gledano, što je veći briks, zdravlje biljke je veće. Zapravo, neki istraživači tvrde da […]

STIM CONCENTRATE AA

U periodu vegetacije, rasta i razvoja, na biljke deluju različiti činioci . Delimo ih na biotičke i abiotičke. Pod pojmom biotičkih činioca mislimo na razne patogene, gljivice, bakterije,insekte, korov, dok pod pojmom abiotičkih mislimo na klimatske prilike, od kojih među najvažnijima izdvajamo vodu i temperaturu. Svaka kultura za potrebe svog rasta i razvoja ima određene […]

Фосфорна исхрана биљака – са ком [Compatibility Mode] 2020-03-11 08-20-51

Fosforna ishrana biljaka

Jedan od najznačajnijih elemenata u ishrani biljaka je fosfor . Ona je deo i mineralnih (5 – 15%) i organskih (85 – 90%) jedinjenja koja se nalaze u biljkama. Najviše biološki važna jedinjenja koja sadrže fosfor su nukleinske kiseline (DNK i RNK), visokoenergetska jedinjenja (ATP), nukleotidi, nukleoproteini, fosfolipidi, enzimi, vitamini, fitin itd. Fosfor je uključen […]

IMATE PITANJE. NUDIMO KONSULTACIJE