PROIZVODI NA BAZI MORSKIH ALGI

FoliaStim® Mix TE Tečnost

PROIZVODI NA BAZI MORSKIH ALGI

Van Iperen FoliaStim® Mix TE Tečnost je čisto i veoma koncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi i EDTA helatima. Naš proizvod je stabilni rastvor i preporučuje se u različitim fenološkim fazama. Visoki nivo mikroelemenata u našoj formuli poboljšava vitalnost biljke i rast plodova. Prisutnost veoma kvalitetnog ekstrakta morskih algi podržava usvajanje i prenos hraniva i povećava otpornost prema abiotskom stresu. Proizvedeno u našoj fabrici Euroliquids.

 • Ispravlja opšti nedostatak mikroelemenata i povećava otpornost na sušu i toplotu.
 • Mikroelementi 100% helirani i potpuno dostupni
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za folijarnu aplikaciju
 • Nežan za lisno tkivo
mikro-1
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Veoma koncentrovani rastvor
15% w/w ekstrakta kvalitetne kanadske morske alge (Ascophyllum nodosum)
Obrada morskih algi prema jedinstvenom metodu, što garantuje otimalni učinak
Crna tečnost
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
SASTAV
Bor 0.4%
Bakar 0.4%
Mangan 0.8%
Molibden 0.04%
Cink 0.8%
FoliaStim 3D 1L B Liquid_without logo

FoliaStim® B Tečnost

PROIZVODI NA BAZI MORSKIH ALGI

Van Iperen FoliaStim® B Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morskih algi i EDTA helata. Naš je proizvod stabilan rastvor i preporučuje se primena od razvoja pupoljaka, pre cvetanja. Visok nivo bora u našoj formuli pospešuje deobu ćelija i formiranje ćelijskog zida. Prisustvo visokokvalitetnog ekstrakta morskih algi pospešuje preuzimanje i transport hraniva, a povećava i otpornost na abiotski stres. Proizvedeno u našoj fabrici Euroliquids.

 • Nadoknađuje usporeni rast i povećava otpornost na sušu i toplotu.
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za folijarnu aplikaciju
 • Nežan za lisno tkivo
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Veoma koncentrovani rastvor
15% w/w ekstrakta kvalitetne kanadske morske alge (Ascophyllum nodosum)
Tamnobraon tečnost
Obrada morskih algi prema jedinstvenom metodu, što garantuje otimalni učinak
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
SASTAV
Bor Bor 2%

FoliaStim® Mn Zn Tečnost

PROIZVODI NA BAZI MORSKIH ALGI

Van Iperen FoliaStim® Mn Zn Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo sa mikroelementima, formulisano sa 15% ekstrakta morske alge i EDTA helata. Naš je proizvod stabilan rastvor i preporučuje se primena od ranog proleća do zametanja plodova. Visok nivo Mangana i Cinka u našoj formuli pospešuje fotosintezu i rast novog i zdravog korenja, snažnih izdanaka i cvetnih pupoljaka. Prisustvo visokokvalitetnog ekstrakta morskih algi pospešuje preuzimanje i transport hraniva, a povećava i otpornost na abiotski stres. Proizvedeno u našoj fabrici Euroliquids.

Poboljšava boju lišća, rast korena i izdanaka, a povećava i otpornost na sušu i toplotu

 • Mangan i cink 100% helirani i potpuno dostupni
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za folijarnu aplikaciju
 • Nežan za lisno tkivo
FoliaStim 3D 1L Mn Zn Liquid_without logo
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Veoma koncentrovani rastvor
15% w/w ekstrakta kvalitetne kanadske morske alge (Ascophyllum nodosum)
Tamnobraon tečnost
Obrada morskih algi prema jedinstvenom metodu, što garantuje otimalni učinak
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
SASTAV
Mangan 1.6%
Cink 1.6%
mikro-4

Stim Concentrate AA Tečnost

PROIZVODI NA BAZI MORSKIH ALGI

Van Iperen Stim Concentrate AA Tečnost je čista i veoma koncentrovana tečna morska trava na bazi Ascophyllum nodosuma. Naš proizvod je stabilan rastvor i preporučuje se na različitim fenološkim fazama. Ascophyllum nodosum je stalno izložen plimi i oseci i preživljava u veoma slanom okruženju. Naš kanadski Ascophyllum nodosum prenosi svoje karakteristike otpornosti na stres na biljku.

 • Maksimizuje potencijal biljke za vreme perioda abiotskog stresa, povećava rast korena i obrazovanje i rast plodova, a poboljšava i nutritivnu ishranjenost
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima. Takođe odgovara za folijarnu aplikaciju i potapanje korena
 • Nežan za lisno tkivo
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Veoma koncentrovani rastvor
Braon-crna tečnost
100% kvalitetna kanadska morska alga (Ascophylum Nodosum)
Obrada morskih algi prema jedinstvenom metodu, što garantuje otimalni učinak
SASTAV
Ukupno azota 2%
Karbamid 1%
Kalijum oksid 5%
Organska materija 17.5 - 20.1%
Organski azot 1%
IMATE PITANJE. NUDIMO KONSULTACIJE