NAPREDNA ĐUBRIVA

Iperen WAKE-up Tečnost

NAPREDNA ĐUBRIVA

Iperen WAKE-up Tečnost je veoma koncentrovani izvor tečnog kalijuma. Kalijum je dostupan u složenoj organskoj formi. To će omogućiti biljci da poveća usvajanje kalijuma. Takođe će poboljšati kretanje kalijuma u biljci. Naš proizvod je stabilan rastvor i preporučuje se za vreme razvoja plodova ili gomolja, posebno u vreme sušnih perioda. Visoki nivo kalijuma u našoj formuli poboljšava turgor u ćeliji i reguliše funkcionisanje stoma. Nadalje, nedostatak azota podržava razvoj plodova.

 • Povećava otpornost biljaka na sušu, kvalitet ploda i čuvanje plodova
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za folijarnu aplikaciju
VII 3D bottle EN EL Iperen Wake-up Liquid 1L-final
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Veoma koncentrovani rastvor
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Bezbojna tečnost
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
HEMIJSKI SASTAV
Ukupno azota 3%
Karbamid 3%
Kalijum oksid 22.5%
VII 3D can EN EL IPE Liquid 20L

Iperen IPE® Tečnost 3-15-0

NAPREDNA ĐUBRIVA

Iperen IPE® Tečnost | 3 - 15 - 0 je jedinstvena formula zasnovana na Iperen IPE tehnologiji. Utiče na poboljšanje efikasnosti fosfata i mikroelemenata. Naš je proizvod stabilan rastvor kompatibilan sa svim monođubrivima na bazi fosfata (npr. MAP, MKP, UP) . Naročito je pogodan za upotrebu tokom prve polovine proizvodnog ciklusa. Iperen IPE tehnologija u našoj formuli oslobađa fosfate vezane u zemljištu i sprečava taloženje nove količine primenjenih fosfata. Uticaj tehnologije IPE dokazan je u mnogim naučnim ispitivanjima. Danas se tehnologija IPE koristi širom sveta za bolje ispunjavanje potreba za fosfatima. Proizvedeno u našoj fabrici Euroliquids.

Poboljšava rast korena i izdanaka sa kvalitetnim pupoljcima, kao i opštu vitalnost biljke

 • Povećava NUE (efikasnost upotrebe hranljivih materija) u alkalnom i kiselom zemljištu
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju useva na otvorenom polju
 • Jedan od naših inovativnih proizvoda zasnovanih na IPE tehnologiji i dugogodišnjim istraživanjima i razvoju
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Veoma koncentrovani rastvor
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Crna tečnost
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
HEMIJSKI SASTAV
Ukupno azota 3%
Amonijačni azot .5%
Karbamid 1.5%
Fosfor pentoksid 15%

Cal Boron Tečnost

NAPREDNA ĐUBRIVA

Van Iperen Cal Boron Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo na bazi kalcijuma i bora, formulisano sa tečnim kalcijum-nitratom. Naš je proizvod proziran, stabilan rastvor i preporučuje se od ranog proleća do zametanja ploda, naročito od razvoja pupoljaka, pre cvetanja. Visoka koncentracija kalcijuma i bora u našoj formuli pospešuje izdržljivost ćelijskih zidova i deobu ćelije. Prisustvo azota ima pozitivan uticaj na preuzimanje kalcijuma u biljci.

 • Poboljšava kvalitet ploda, sprečava usporeni rast i produžava čuvanje plodova
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za folijarnu aplikaciju. Takođe odgovara za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima
 • Nežan za lisno tkivo
osnovnadjubriva3
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Niska temperatura kristalizacije
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
Bezbojna do svetložuta tečnost
SASTAV
Ukupno azota 8.6%
Nitratni oblik azota 8.6%
Kalcijum oksid 17.4%
Bor 0.1%
IMATE PITANJE. NUDIMO KONSULTACIJE