MONO ĐUBRIVA

Kalcijum Nitrat

MONO ĐUBRIVO

Van Iperen Kalcijum Nitrat Horticultural Grade je veoma čisto đubrivo sa kalcijumom koje se rastvara brzo i potpuno. Naš proizvod ima ograničenu osetljivost na zgrudvavanje i preporučuje se od ranog proleća do zametanja plodova. Visok nivo kalcijuma u formuli poboljšava jačinu ćelijskog zida. Prisutnost azota ima pozitivan efekat na vezivanje kalcijuma u biljci.

 • Poboljšava kvalitet ploda (manje osetljiv na gorke pege i propadanje vrha ploda usled nedostatka kalcijuma) i produžava rok trajanja
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
Calcium Nitrate HG
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Granule bele boje
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2009
SASTAV
Ukupno azota 15.5%
Nitratni oblik azota 14.3%
Amonijačni azot 1.2%
Kalcijum oksid 26.3%
Kalcijum 18.8%
Potassium Nitrate HG

Kalijum Nitrat

MONO ĐUBRIVO

Van Iperen Kalijum Nitrat Horticultural Grade je veoma čisto đubrivo sa kalijumom, bez sulfata, koje se otapa brzo i potpuno. Naš proizvod nije osetljiv na zgudvavanje i preporučuje se za vreme razvoja plodova ili gomolja, posebno za vreme sušnih perioda. Visok nivo kalijuma u našoj formuli poboljšava ćelijski turgor i reguliše funkcionisanje stoma. Nadalje, prisutnost azota ima pozitivan uticaj na usvajanje kalijuma u biljci.

 • Poboljšava kvalitet i čuvanje ploda i povećava otpornost biljke na sušu
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2008
HEMIJSKI SASTAV
Ukupno azota > 13%
Kalijum oksid > 46%
Kalijum > 38%

Kalijum Sulfat (SOP)

MONO ĐUBRIVO

Van Iperen Kalijum Sulfat (SOP) Horticultural Grade je veoma čisto đubrivo sa kalijumom, bez azota, koje se otapa brzo i potpuno. Naš proizvod nije osetljiv na zgrudvavanje i preporučuje se za vreme razvoja plodova ili krtola, posebno za vreme sušnih perioda. Visok nivo kalijuma u našoj formuli poboljšava turgor u ćeliji i reguliše funkcionisanje stoma. Nadalje, bez prisutnosti azota u kombinaciji sa sumporom podržava generativni rast.

 • Poboljšava kvalitet i čuvanje ploda i povećava otpornost biljke na sušu
 • Ograničava vegetativni rast od zametanja ploda
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
Potassium Sulphate HG
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Beli kristali
HEMIJSKI SASTAV
Kalijum oksid > 51%
Kalijum > 42%
Sumpor-trioksid > 45%
Sumpor > 18%
Ammonium Sulphate HG

Amonijum Sulfat

MONO ĐUBRIVO

Van Iperen Amonijum Sulfat Horticultural Grade je veoma čisto đubrivo sa azotom koje se rastvara brzo i potpuno. Naš proizvod nije osetljiv na zgudvavanje i preporučuje se za vreme perioda vegetativnog rasta. Visok nivo azota u našoj formuli poboljšava elongaciju ćelija i doprinosi proizvodnji proteina, podržavajući enzimske reakcije.

 • Poboljšava vegetativni rast
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Beli kristali
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2008
SASTAV
Ukupno azota 21%
Amonijačni azot 21%
Sumpor-trioksid 60%
Sumpor 24%

Amonijum Nitrat 18% Tečnost

MONO ĐUBRIVO

Amonijum Nitrat 18% Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo na bazi azota. Naš proizvod je proziran, stabilan rastvor i preporučuje se tokom perioda vegetativnog rasta. Visok nivo azota u formuli pospešuje izduživanje ćelija i pospešuje proizvodnju proteina podržavajući enzimske reakcije.

 • Poboljšava vegetativni rast
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju u staklenicima i za folijarnu primenu
Ammonium Nitrate Liquid
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Niska temperatura kristalizacije
Bezbojna tečnost
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
SASTAV
Ukupno azota 18%
Nitratni oblik azota 9%
Amonijačni azot 9%
iperen-flash-n-liquid

Iperen Flash N Tečnost

MONO ĐUBRIVO

Iperen Flash N Tečnost je čisto i visokokoncentrovano tečno đubrivo na bazi azota sa velikim sadržajem sumpora. Naš proizvod je proziran, stavilan rastvor i preporučuje se od ranog proleća do zametanja plodova. Visok nivo azota u formuli pospešuje izduživanje ćelija i proizvodnju proteina podržavajući enzimske reakcije. Prisustvo sumpora utiče na sintezu proteina i enzimatske reakcije.

 • Poboljšava vegetativni rast
 • Prozirni tečni rastvor velike čistoće
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima. Takođe odgovara za folijarnu aplikaciju i potapanje korena
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Inhibitorsko dejstvo kada se pomeša sa ureom (sprečava volatizaciju)
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Nizak nivo teških metala
Bezbojna tečnost
Bez nitrata
SASTAV
Ukupno azota 11.5%
Sumpor-trioksid 62.5%
Sumpor 25%

Monokalijum Fosfat (MKP)

MONO ĐUBRIVO

Van Iperen Monokalijum Fosfat (MKP) Horticultural Grade je veoma čisto đubrivo sa Fosfatom, bez Azota, koje se rastvara brzo i potpuno. Naš proizvod ima ograničenu osetljivost na zgrudvavanje i preporučuje se od ranog proleća do zametanja ploda. Visok nivo Fosfata u našoj formuli povećava deobu ćelija i razvoj novog tkiva biljke. Prisutnost Kalijuma ima pozitivan uticaj na uzimanje Fosfata u biljci.

 • Poboljšava rast korena i izdanaka
 • Ograničava vegetativni rast od zametanja ploda
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
monopotasium-fosfat
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Beli kristali
HEMIJSKI SASTAV
Fosfor pentoksid > 51.5%
Kalijum oksid > 34%
monoamonium-sulfat

Monoamonijum Fosfat (MAP)

MONO ĐUBRIVO

Van Iperen Monoamonijum Fosfat (MAP) Horticultural Grade je veoma čisto đubrivo sa Fosfatom koje se otapa brzo i potpuno. Naš proizvod ima ograničenu osetljivost na zgudvavanje i preporučuje se za vreme razvoja korena i stabljike. Visok nivo Fosfata u našoj formuli pojačava deljenje ćelije i razvoj novog tkiva biljke. Prisutnost Azota ima pozitivan efekat na uzimanje Fosfata u biljci.

 • Poboljšava rast korena i izdanaka
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Beli kristali
SASTAV
Ukupno azota 12%
Amonijačni azot 12%
Fosfor pentoksid 61%

Magnezijum Sulfat

MONO ĐUBRIVO

Van Iperen Magnezijum Sulfat Horticultural Grade je veoma čisto đubrivo sa magnezijumom koje se otapa brzo i potpuno. Naš proizvod ima ograničenu osetljivost na koksiranje i preporučuje se od ranog proleća do zametanja voća. Visok nivo magnezijuma u našoj formuli doprinosi proizvodnji hlorofila. Odsutnost azota u kombinaciji sa prisutnošću sumpora ograničava jačinu biljke.

 • Poboljšava boju lista
 • Kada se koristi za folijarnu primenu, stvara manje povoljne uslove za rast gljivica
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
Magnesium Sulphate HG
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Beli kristali
SASTAV
Magnezijum-oksid 16%
Magnezijum 9.6%
Sumpor-trioksid 32%
Sumpor 12.8%
Magnesium Nitrate HG

Magnezijum Nitrat

MONO ĐUBRIVO

Van Iperen Magnezijum Nitrat Horticultural Grade je veoma čisto đubrivo sa magnezijumom koje se otapa brzo i potpuno. Naš proizvod ima ograničenu osetljivost na koksiranje i preporučuje se od ranog proleća do zametanja voća. Visok nivo magnezijuma u našoj formuli doprinosi proizvodnji hlorofila. Prisutnost azota ima pozitivan efekat na uzimanje magnezijuma u biljci.

 • Poboljšava boju lista
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Nizak nivo teških metala
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Bele pelete
SASTAV
Ukupno azota > 10.5%
Nitratni oblik azota > 10.5%
Magnezijum-oksid > 15.6%
Magnezijum > 9.5%
IMATE PITANJE. NUDIMO KONSULTACIJE