MIKROELEMENTI

Oligo Premium Gvožđe EDDHA 6% (4.8% o-o)

MIKROELEMENTI

Van Iperen Oligo Premium Gvožđe-EDDHA 6% | (4,8%o-o) je veoma čisto đubrivo sa gvožđem i sa veoma visokim procentom orto-orto izomera koji se brzo i potpuno rastvara. Naš proizvod je bez prašine i preporučuje se u različitim fenološkim fazama. Visok nivo gvožđa u formuli poboljšava proizvodnju hlorofila.

 • Omogućava vršnu zonu izdanka bez hloroze
 • Gvožđe 100% helirano i veoma dostupno do pH vrednosti 9 zbog koncentracije od 4,8% orto-orto izomera
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima.
oligo-premium-gvozdje
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Brzo rastvorljiv
Bez amonijaka
Mikrogranule crno-crvene boje
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
SASTAV
Gvožđe , ukupno 6%
Gvožđe , helirano pomoću [o,o]- EDDHA 4.8%
VII 3D box EN AD Iperen Fer Triathlon 1kg

Iperen Fer Triathlon

MIKROELEMENTI

Iperen Fer Triathlon – sadrži 8,2% gvožđa – izuzetno čisto đubrivo sa 50% HBED, 40% EDDHA i 10% DTPA heliranog gvožđa koje se rastvara brzo i potpuno. Iperen Fer Triathlon preporučuje se za alkalne uslove. Naš proizvod ne sadrži prašinu i preporučuje se za različite fenološke faze. Visok nivo gvožđa u formuli pospešuje proizvodnju hlorofila. Prisustvo HBED u svojstvu heliranog agensa obezbeđuje dugotrajno dejstvo gvožđa.

 • Omogućava vršnu zonu izdanka bez hloroze
 • Gvožđe 100% helirano i veoma dostupno do pH vrednosti 12
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i za ubrizgavanje u zemljište
 • Ograničeni afinitet prema bakru poboljšava apsorpciju gvožđa.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Brzo rastvorljiv
HBED je otporan na UV
HBED je stabilan u dugim vremenskim periodima
SASTAV
Gvožđe , ukupno 8.2%
Gvožđe , helirano pomoću HBED 3.5%
Gvožđe,heliranopomoću[o,o]-EDDHA 1.2%
Gvožđe , helirano pomoću DTPA 1.1%

Cink Sulfat 35%

MIKROELEMENTI

Van Iperen Cink Sulfat 35% je veoma čisto đubrivo sa Cinkom koje se brzo i potpuno rastvara. Naš proizvod je bez prašine i preporučuje se od ranog proleća do zametanja ploda, i kao tretman posle berbe. Visok nivo Cinka u našoj formuli poboljšava rast novog zdravog korenja, jakih izdanaka i cvetnih pupoljaka.

 • Poboljšava rast korena i izdanaka
 • Đubrivo je u obliku monohidrat-cink-sulfata
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima. Takođe odgovara i za ubrizgavanje u zemljište
mikro-3
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Brzo rastvorljiv
Nizak nivo natrijuma i hlorida
Granule bele boje
SASTAV
Cink 35%
mikro-4

Mangan Sulfat 32%

MIKROELEMENTI

Van Iperen Mangan Sulfat 32% je izuzetno čisto đubrivo na bazi Mangana koje se rastvara brzo i potpuno. Naš proizvod ne sadrži prašinu i preporučuje se od ranog proleća do zametanja plodova. Visok nivo Mangana u formuli pospešuje fotosintezu.

 • Poboljšava boju lista
 • Đubrivo je u obliku monohidrat-mangan-sulfata
 • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
 • Razvijen za folijarnu aplikaciju. Takođe odgovara za fertirigaciju na otvorenom polju i u staklenicima
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Brzo rastvorljiv
Nizak nivo natrijuma i hlorida
SASTAV
Mangan 32%

Oligo Bor 150 g/L Tečnost

MIKROELEMENTI

Van Iperen Oligo Bor 150 g/L Tečnost je čisto i visokoncentrovano tečno đubrivo na bazi bora. Naš proizvod se preporučuje za primenu nakon žetve/berbe i pre cvetanja. Visok nivo bora u formuli pospešuje deobu ćelija, formiranje ćelijskih zidova, zametanje plodova i prenos ugljenih hidrata iz listova u plod.

 • Nadoknađuje usporeni rast i povećava otpornost na sušu i toplotu.
 • Lak za rukovanje i primenu
 • Razvijeno za folijarnu primenu i fertirigaciju
 • Nežan za lisno tkivo
mikro-5
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Veoma koncentrovani rastvor
Bezbojna do svetložuta tečnost
SASTAV
Bor 11%
IMATE PITANJE. NUDIMO KONSULTACIJE