* Mobilnost fosfora u zemljištu je vrlo ograničena i zato koren biljke može uzimati fosfor samo iz njegovog neposrednog okruženja.
* Višak fosfora ometa sposobnost biljke da apsorbuje druge elemente ,tako da se simptomi toksičnosti fosfora manifestuju kao nedostaci kalcijuma ,magnezijuma, cinka, gvožđa i bakra.

Biljka usvoji određenu količinu fosfora koliko joj je o tom momentu potrebno, ostatak ostaje u zemljištu. Lako usvojivi jon fosfor-oksid (PO₄ ⁻) je negativnog naelektrisanja kao i čestica humusa ( – ) za koju se „kače“ joni pozitivnog naelektrisanja (K⁺, Ca⁺⁺,Al⁺⁺,Mn⁺⁺,Fe⁺⁺ ,NH₄⁺ ). Joni fosfora koje biljka nije usvojila ostaju u zemljištu slobodni i nestabilani i kao takavi se brzo vezuje za jone mangana i gvožđa ili kalcijuma u zavisnosti od reakcije zemljišta. U tim reakcijama stvaraju se jedinjenja koja nisu rastvorljiva i tako fosfor postaje nedostupan za biljke. Takođe trebamo imati u vidu da se osim blokade fosfara ovim reakcijama blokiraju i drugi važni elementi ishrane biljaka.
Kada razmišljamo o ulaganjima svako od nas razmišlja o efikasnosti i isplativosti , s toga i ulaganje u đubrivo , odnosno u ishranu treba da bude maksimalno iskošćen i opravdan.
Stoga, je Van Iperen unapredio efikasnost upravljnja fosforom pomoću IPE – tehnologije.

Kako se ponaša fosfor u zemljištu sa IPE –tehnologijom?

Kada u zemljište fertigacijom unesete đubrivo Iperen IPE 13/32/13, IPE 20/13/20 i IPE tečnost 3/15/0, fosfor je zaštićen jedinjenjem IPE tehnologije tako da je duže vreme onemogućen da se vezuje za pozitivne jone gvožđa, mangana ili kalcijuma. Na taj način je održiviji i dostupniji biljkama ne samo fosfor nego i drugi hranljivi elementi , a samim tim đubrivo i ulaganje u njega je produktivnije . Takođe značajan je i ekološki pristup pravilnom upravljanju ishrane fosforom.

Mnogo puta čujemo od proizvođača da kažu „ puštam đubrivo a biljka ne reaguje – nema efekta“. Zbog toga je važno da znamo kako se koji element ponaša u zemljištu, biljci i koji su to limitirajući faktori njihovim upravljanjem.Indikator efikasnosti svakog đubriva je količina aktivne supstance izražena u procentima , tj. količina glavnog elementa (fosfor) koji se može apsorbovati u biljkama.

Leave your comment