Kao merenje sadržaja šećera u soku, briks je važan indikator kako zdrave biljke, tako i ukusnog i hranljivog njenog ploda. Evo kako podići briks da bi se postiglo najbolje od najboljeg.

Briks je merenje sadržaja šećera u soku, izraženo u procentima.Uopšteno gledano, što je veći briks, zdravlje biljke je veće. Zapravo, neki istraživači tvrde da ako možete postići nivo briksa od 12% ili više, recimo insekti čak neće prepoznati biljku kao hranu! Niske vrednosti briksa znače lošu ishranu.
Štaviše, postoji direktna proporcionalna veza između briksa i kvaliteta proizvoda. Biljke sa visokim briksom su zdravije, ukusnije i sadrže više hranljivih sastojaka nego biljke sa niskim briksom, a briks nudi objektivno merenje koliko dobro funkcionišu biljke. Dakle, ukoliko želimo postići da dosledno raste najbolje od najboljih, praćenje i čitanje redovnih briksova će nam pomoći da postignemo svoj cilj. Briks merenja se uzimaju uz pomoć briks refraktometra. Što više šećera i rastvorenih čestica u uzorku, to mešavina više savija svetlost koja prolazi kroz njega. Briks refraktometar čita koliko se svetlost savija (refraktira), a rezultati prikazuju kao procenat šećera u soku.
Što efikasnije vaše biljke uzimaju vodu i hranljive materije, to je veći briks. S obzirom da organski biostimulatori poboljšavaju upotrebu minerala, razumna upotreba aditiva kao što su aminokiseline, huminske i fulvo kiseline i ekstrakti morskih algi mogu pomoći u poboljšanju briksa. Pravilna ravnoteža minerala u hranljivom rastvoru takođe može imati pozitivan efekat, posebno odnos kalijuma i nitrata. Evo nekoliko predloga za poboljšanje briksa u proizvodima.

Povećajte odnos kalijuma i nitrata
U mnogim razvijenim zemljama Evrope merenja briksa predstavlja standardnu operativnu proceduru za savetodavne službe u intenzivnoj biljnoj proizvodnji. Na primer, ako uzorak lista u stakleniku sa hidroponskim gajenjem paradajza pokazuje nizak briks, često prva stvar koju konsultant preporuči jeste podizanje nivoa odnosa kalijum-nitrat dok briks ne dostigne ciljani nivo. Na taj način se mogu izbegavati problemi sa hranljivim materijama pre nego što se pojave prvi znaci nedostatka. Kada se pojave nedostaci vidljive hranljive materije, biljka već pati i možda nikada neće moći da postigne svoj pravi genetski potencijal. Uzimanje briksa , očitavanje i na dalje prilagođavanje pomoći će vam da sprečite probleme pre nego što se oni dese.
Prekomerni nitrati razgrađuju ugljene hidrate i smanjuju briks. Zapravo, skoro 30% energije fotosinteze koristi se samo za asimilaciju nitrata. Prekomerni nitrati proizvode velike ćelije sa tankim ćelijskim zidovima, čineći ih osetljivijim za napad štetočina i razvijanje bolesti. I pošto su šećeri razgrađeni kako bi proizveli još veći rast, rast korena može postati ograničen, a obrazovanje cvetova i kasnije oplodnja i zametanje plodova može biti odložena. Briks refraktometar može pokazati znake viška nitrata pre nego što bude prekasno.Ako je previše nitrata u ćelijama korisno je povećati nivo kalijuma. Kalijum je katalizator metabolizma ugljenih hidrata, koji (pomaže u povećanju briksa. Na raspolaganju su nam tri izbora za povećanje odnosa kalijum-nitrat: smanjiti nitrate, povećati kalijum (Wake up) ili učiniti malo od oboje.
Koristite Iperen Humic (huminske kiseline 60% i fulvo kiseline 2%)
Huminske i fulvo kiseline su helatori koji pomažu biljkama da uzimaju važne elemente u tragovima. Pošto mikroelementi aktiviraju enzime u biljci, biljka je u stanju da izvrši više hemijskih reakcija u sekundi, što u krajnjem efektu rezultira višim brikom. Posebno je važno preuzimanje gvožđa. U prirodi huminske i fulvo kiseline su vezane za gvožđe poput kandže (helat gr.) i čine ih dostupnijim za biljku. Gvožđe je katalizator za sintezu hlorofila, zeleni pigment u biljkama koji stvarno proizvode šećere tokom fotosinteze. U stvari, ako je raspoloživost gvožđa na optimalnom nivou, biljni geni će biti aktivirani kako bi proizveli još hloroplasta kako bi se zadržao ekstra hlorofil, pretvarajući biljku u efikasniju mašinu za proizvodnju šećera. Rezultat? Viši briks.
Fulvo kiselina može se koristiti folijarnom aplikacijom. Molekuli fulvo kiseline transportuju gvožđe i druge mikroelemente kroz ćelijske membrane i oslobađaju ih unutar ćelije tamo gde su oni najpotrebniji..Bolja apsorpcija gvožđa rezultira u višem briksu.
Koristite Stim concetrate AA , Folia Stim Mix
Aminokiseline (Stim concetrate AA) su takođe helatori. Konkretno aminokiseline poboljšavaju uzimanje kalcijuma. Određene aminokiseline stimulišu korenske ćelije da otvore kalcijumove jonske kanale, omogućavajući kalcijumu da se uzima i kreće mnogo puta brže od jednostavne osmoze. Kalcijum ojačava stabljike i vaskularni sistem biljke, omogućavajući efikasniju upotrebu vode i minerala. Što biljka efikasnije asimiluje vodu i mineralna hraniva, to je veći briks. Dakle suštinski poboljšani unos kalcijuma koji je obezbeđen mešavinom biostimulatora rezultira boljim ukusom, dužim rokom trajanja i na kraju višom prodajnom cenom proizvoda.
Ekstrakti algi (Folia Stim Mix) takođe imaju pozitivan efekat na briks. Ekstrakti morskih algi uključuju manitol, prirodni šećer koji takođe halatira mikronutrijente i čini ih dostupnijim biljci. Ekstrakti morskih algi sadrže prirodne hormone rasta biljaka koji stimulišu deljenje ćelija. Kada se koriste u korenskoj zoni, ekstrakti morske alge stimulišu deobu ćelija korena, što rezultira boljim rastom korena i većom korenovom masom. Poboljšani rast korena stvara više površine za uzimanje vode i minerala, dodatno poboljšavajući briks biljke. Ekstrakti morske alge su u sinergiji sa drugim organskim biostimulansima, tako da je kombinacija aditiva bolja od upotrebe samo jednog dodatka.

Zapamtimo, rast biljaka je sastavni deo složenog sistema sa mnogo varijabli, tako da ne treba očekivati da postoji magični štapić koji uvećava briks preko noći. Nivoi svetlosti, protok vazduha, pH, električna provodljivost i ravnoteža hraniva sve utiče na briks na jedan ili drugi način. A smisao svega je kontinuirano poboljšanje uspostavljanja ravnoteže u delovanju ovih činilaca kako bi se postiglo i omogućilo najbolje funkcionisanje svih fizioloških procesa u cilju postizanja najbonjeg kvaliteta zbog čega na kraju i gajimo naše biljke.

Ishranom se može učiniti više !
A biostimulatorima činimo da se to postigne !

Leave your comment