HUMINSKE KISELINE

Iperen Humic

HUMINSKE KISELINE

Iperen Humic je veoma koncentrovani, lako rastvorivi izvor kalijum-humata dobijenog iz leonardita putem jedinstvenog metoda ekstrakcije. Naš proizvod je najefikasniji izvor kalijum-humata i ima značajne sposobnosti u pogledu koeficijenta CEC, puferisanja, helacije i kompleksacije. Iperen Humic se preporučuje za osiromašeno zemljište ili kada je primena fosfata zabranjena. Prisutnost aktivnog leonardita (dugolančanog) u našoj formuli ima pozitivan uticaj na preuzimanje fosfata i mikroelemenata. Štaviše, povećava efikasnost upotrebe hraniva (NUE) i smanjuje ispiranje.

  • Poboljšava rast korena i izdanaka sa kvalitetnim pupoljcima, kao i opštu vitalnost biljke
  • Povećava koeficijenat razmene katjona
  • Lak za rukovanje, rastvaranje i primenu
  • Razvijen za fertirigaciju useva na otvorenom polju i za ubrizgavanje u zemljište
mikro-1
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
85% huminske kiseline (ISO metod)
Metod mokrog procesa ekstrahuje dugolančani leonardit radi poboljšanja efikasnosti kalijum- humata
Patentirani proces mikrogranulacije
Granule crne boje
SASTAV
Kalijum oksid 12%
Ukupni huminski ekstrakti >85*|>75**%
Huminska kiselina 82*|72**%
Fulvinska kiselina 3*|3**%
Organski azot 1%
Sadržaj pepela 31%
Suva materija > 85%
IMATE PITANJE. NUDIMO KONSULTACIJE