GRANULISANO ĐUBRIVO

12 - 10 - 18

GRANULISANO ĐUBRIVO

Van Iperen 12 - 10 - 18 Granular Grade je čisto i balansirano granularno NPK đubrivo na bazi sulfata sa malim sadržajem hlorida. Naš se proizvod sastoji od jednoobraznih granula i ne sadrži prašinu. Stoga se lako rasipa, čak i na velikim razdaljinama. Preporučuje se u različitim fenološkim fazama. Povišeni nivo azota, fosfata i kalijuma u našoj formuli pospešuje deobu ćelija, izduživanje ćelija i ćelijski turgor.

  • Poboljšava rast korena i izdanaka, i daje kvalitetne pupoljke i plod
  • Razvijeno za razbacivanje kod useva na otvorenim poljima
  • Lak za rukovanje i primenu
mikro-1
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Brzo rastvorljiv
Na bazi SOP (kalijum-sulfata), nizak nivo hlorida
Jednoobrazne granule
Proces proizvodnje sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2015
SASTAV
Ukupno azota 12%
Nitratni oblik azota 5.6%
Amonijačni azot 6.4%
Fosfor pentoksid 10%
Kalijum oksid 18%
Sumpor-trioksid 20%
Fosfor-pentoksid 9%
Sumpor-trioksid 15%
IMATE PITANJE. NUDIMO KONSULTACIJE